Bibliografia historii Wyszkowa

sporządzona według zasad Polskiej Normy ISO 690:2012

autor: Piotr J. Kosiński

data ostatniej aktualizacji: 12.10.2019 r.


WYDAWNICTWA ZWARTE

CZERNIAK, Lech (red.): Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.

DASZKOWSKI, Eugeniusz A.: Mój Wyszków. Szczecin: nakładem autora, 1996.

DASZKOWSKI, Eugeniusz A.: Wyszkowskie wspomnienia. Szczecin: “Albatros”, 2000.

DEPTUŁA, Kazimierz: Moje drogi do Ojczyzny. Wyszków: “Edytor”, 2003.

DĘBEK, Grzegorz: Dzieje i duszpasterstwo parafii św. Wojciecha w Wyszkowie w latach 1982-2014. Wyszków: nakładem autora, 2018.

DYGAN, Józef (red.): Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wyszkowie w latach 1975-2004. Wyszków: “Edytor”, 2004.

GIMPEL, Dioniza: Dzieje Wyszkowa. Warszawa: Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, 1984.

GRZYBOWSKI, Stanisław: Nadzieja z tamtych lat : dzieje Armii Krajowej na Ziemi Wyszkowskiej. Warszawa: “Novum”, 1990.

JASZCZUK, Jolanta (red.): Historia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Wyd. 2. Wyszków: Towarzystwo Ziemi Wyszkowskiej, 1994.

JASZCZUK, Jolanta: Historia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Wyszków: Towarzystwo Ziemi Wyszkowskiej, 1984.

JAWORSKA, Sylwia: Zarys dziejów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filii w Wyszkowie (1956-2010). Wyszków – Leszczydół Stary: nakładem autora, 2011.

KACZYŃSKA, Ewa: Dwie długości życia sosny : Nadleśnictwo Wyszków wczoraj i dziś, 1794-2014. Leszczydół Nowiny – Pułtusk – Wyszków: Nadleśnictwo Wyszków, 2014.

KOSIŃSKI, Janusz W. (red.): Wyszków, Puszcza Biała i Kamieniecka: materiały do geografii i historii. Wyd. 2. Wyszków: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej, 2007.

KOZIKOWSKA, Halina, GAŁĄZKA, Kazimierz, URBAŃSKI, Stanisław: Na chwałę Bogu : historia pierwszego dziesięciolecia parafii p.w. Świętej Rodziny w Wyszkowie. Wyszków: Parafia p. w. Świętej Rodziny, 2011.

KRAJEWSKI, Kazimierz: “Żołnierze Wyklęci” Ziemi Wyszkowskiej 1944-1952. Wyszków: “Fundacja Pamiętamy”, 2009.

KRZYWIŃSKI, Waldemar: Historia kultu św. Idziego w Wyszkowie. Wyszków: Parafia Rzymskokatolicka św. Idziego, 2005.

MICKIEWICZ, Adam M.: Dzieje i współczesność Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Wyszków: “Edytor”, 2004.

MIECZKOWSKI, Wiktor: Bolszewicy w polskiej plebanii. Oprac. Michał Grzybowski. Płock: s. n., 2007.

MORAWSKI, Zbigniew, PRZYTOCKA, Maria: Ecclesia Viscoviensis : dzieje parafii św. Idziego w Wyszkowie. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

PŁOCHOCKI, Piotr: Harcerze z Liceum. Wyszków: Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia I LO im. C.K. Norwida – Stowarzyszenie, 2014.

ROMAN, Jan: Viscovia – Wyszków na przestrzeni minionych wieków. (maszynopis), 1948?. [Praca mgr. inż. arch. Jana Romana znajdowała się w zbiorach dawnego Muzeum Miejskiego w Wyszkowie. Obecne losy oryginalnego maszynopisu (praca nigdy nie została oficjalnie wydana) są nieznane.]

SHTOKFISH, Dawid: Sefer Vishkov. Nowy Jork: s. n., 1964.
[Tytuł zawiera błędną nazwę miasta. Viskov to niemiecka nazwa Wyszkowa (Vyškova) położonego w Czechach – przyp. Piotr J. Kosiński.]

STACHECKI, Paweł: Działania Grupy Operacyjnej “Wyszków” w kampanii wrześniowej 1939 r. : hołd gen. bryg. Wincentemu Kowalskiemu, oficerom i jego żołnierzom września. Wyszków: Związek Piłsudczyków RP TPJP. Okręg Nadbużański, 2015.

SZCZEPAŃSKI, Janusz: Dzieje Wyszkowa i okolic. Warszawa: Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1998.

SZCZEPAŃSKI, Janusz: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku na Ziemi Wyszkowskiej. Wyszków: Towarzystwo Ziemi Wyszkowskiej, 1993.

SZCZUKA, Elżbieta: Cmentarz parafialny w Wyszkowie. Wyszków: “Edytor”, 2012.

ZIEMIECKI, Dionizy, RYTEL, Antoni: Wyszków i okolice. Wyszków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.

ŻEROMSKI, Stefan: Na probostwie w Wyszkowie, [w:] Inter arma. Warszawa – Kraków: s. n., 1920.

ŻYWIRSKA, Maria: Puszcza Biała : jej dzieje i kultura. Wyd. 2. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej, 2009.