Bibliografia historii Wyszkowa

sporządzona według zasad

Polskiej Normy ISO 690: 2012

autor: Piotr J. Kosiński

data ostatniej aktualizacji: 17.03.2020 r.


 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZERNIAK Lech (red.): Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.

DASZKOWSKI Eugeniusz A.: Mój Wyszków. Szczecin: nakładem autora, 1996.

DASZKOWSKI Eugeniusz A.: Wyszkowskie wspomnienia. Szczecin: “Albatros”, 2000.

DEPTUŁA Kazimierz: Moje drogi do Ojczyzny. Wyszków: “Edytor”, 2003.

DĘBEK Grzegorz: Dzieje i duszpasterstwo parafii św. Wojciecha w Wyszkowie w latach 1982-2014. Wyszków: nakładem autora, 2018.

DYGAN Józef (red.): Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wyszkowie w latach 1975-2004. Wyszków: “Edytor”, 2004.

GIMPEL Dioniza: Dzieje Wyszkowa. Warszawa: Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, 1984.

GRZYBOWSKI Stanisław: Nadzieja z tamtych lat : dzieje Armii Krajowej na Ziemi Wyszkowskiej. Warszawa: “Novum”, 1990.

JASZCZUK Jolanta (red.): Historia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Wyd. 2. Wyszków: Towarzystwo Ziemi Wyszkowskiej, 1994.

JASZCZUK Jolanta: Historia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Wyszków: Towarzystwo Ziemi Wyszkowskiej, 1984.

JAWORSKA Sylwia: Zarys dziejów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filii w Wyszkowie (1956-2010). Wyszków – Leszczydół Stary: nakładem autora, 2011.

KACZYŃSKA Ewa: Dwie długości życia sosny : Nadleśnictwo Wyszków wczoraj i dziś, 1794-2014. Leszczydół Nowiny – Pułtusk – Wyszków: Nadleśnictwo Wyszków, 2014.

KOSIŃSKI Janusz W. (red.): Wyszków, Puszcza Biała i Kamieniecka: materiały do geografii i historii. Wyd. 2. Wyszków: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej, 2007.

KOZIKOWSKA Halina, GAŁĄZKA Kazimierz, URBAŃSKI Stanisław: Na chwałę Bogu : historia pierwszego dziesięciolecia parafii p.w. Świętej Rodziny w Wyszkowie. Wyszków: Parafia p. w. Świętej Rodziny, 2011.

KRAJEWSKI Kazimierz: “Żołnierze Wyklęci” Ziemi Wyszkowskiej 1944-1952. Wyszków: „Fundacja Pamiętamy”, 2009.

KRZYWIŃSKI Waldemar: Historia kultu św. Idziego w Wyszkowie. Wyszków: Parafia Rzymskokatolicka św. Idziego, 2005.

MICKIEWICZ Adam M.: Dzieje i współczesność Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Wyszków: „Edytor”, 2004.

MIECZKOWSKI Wiktor: Bolszewicy w polskiej plebanii. Oprac. Michał Grzybowski. Płock: s. n., 2007.

MORAWSKI Zbigniew, PRZYTOCKA Maria: Ecclesia Viscoviensis : dzieje parafii św. Idziego w Wyszkowie. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

PŁOCHOCKI Piotr: Harcerze z Liceum. Wyszków: Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia I LO im. C.K. Norwida – Stowarzyszenie, 2014.

ROMAN Jan: Viscovia – Wyszków na przestrzeni minionych wieków. (maszynopis), 1948?. [Praca mgr. inż. arch. Jana Romana znajdowała się w zbiorach dawnego Muzeum Miejskiego w Wyszkowie. Obecne losy oryginalnego maszynopisu (praca nigdy nie została oficjalnie wydana) są nieznane.]

SHTOKFISH Dawid: Sefer Vishkov. Nowy Jork: s. n., 1964.
[Tytuł zawiera błędną nazwę miasta. Viskov to niemiecka nazwa Wyszkowa (Vyškova) położonego w Czechach – przyp. Piotr J. Kosiński.]

STACHECKI Paweł: Działania Grupy Operacyjnej “Wyszków” w kampanii wrześniowej 1939 r. : hołd gen. bryg. Wincentemu Kowalskiemu, oficerom i jego żołnierzom września. Wyszków: Związek Piłsudczyków RP TPJP. Okręg Nadbużański, 2015.

SZCZEPAŃSKI Janusz: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku na Ziemi Wyszkowskiej. Wyszków: Towarzystwo Ziemi Wyszkowskiej, 1993.

SZCZEPAŃSKI Janusz: Dzieje Wyszkowa i okolic. Warszawa: Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1998.

SZCZEPAŃSKI Janusz: Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998. Warszawa – Pułtusk: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1998.

SZCZUKA Elżbieta: Cmentarz parafialny w Wyszkowie. Wyszków: „Edytor”, 2012.

ZIEMIECKI Dionizy, RYTEL Antoni: Wyszków i okolice. Wyszków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.

ŻEROMSKI Stefan: Na probostwie w Wyszkowie, [w:] Inter arma. Warszawa – Kraków: s. n., 1920.

ŻYWIRSKA Maria: Puszcza Biała : jej dzieje i kultura. Wyd. 2. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej, 2009.


 

ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH CIĄGŁYCH (CZASOPISMACH)

DĄBROWSKI Jerzy: Na Bugu już nie bielą się żagle. „Zeszyty Wyszkowskie” 2012, z. 6, s. 60-71.

BURSZTA Józef: Znamiona bartne w Puszczy Wyszkowskiej. „Lud” 1954, t. 41, cz. 1, s. 530 – 537.

ELWARD Ireneusz: Wyszkowska huta szkła. „Zeszyty Wyszkowskie” 2006, z. 2, s. 7-13.

KOSIŃSKI Piotr J.: Wyszkowska Wytwórnia Maszyn Rolniczych. „Zeszyty Wyszkowskie” 2018, z. 7, s. 19-22.

KOZEK Stefan: Tajne nauczanie na terenie Wyszkowa i najbliższej okolicy w latach 1939-1945. „Zeszyty Wyszkowskie” 2018, z. 7, s. 23-34.

NOWAKOWSKI Zbigniew: Na początku był krzemień. „Zeszyty Wyszkowskie” 2009, z. 5, s. 91-102.

NOWAKOWSKI Zbigniew: …a potem nastały czasy metali: brązu i żelaza. „Zeszyty Wyszkowskie” 2012, z. 6, s. 103-120.

PIOTROWSKI Paweł: Walki odwrotowe oddziałów polskich w rejonie Wyszkowa w 1920 roku. „Zeszyty Wyszkowskie” 2012, z. 6, s. 7-20.

POWIERZA Mirosław: Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie Puszczy Białej (cz. I). „Zeszyty Wyszkowskie” 2005, z. 1, s. 9-17.

POWIERZA Mirosław: Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie Puszczy Białej – część II. „Zeszyty Wyszkowskie” 2007, z. 3, s. 7-18.

POWIERZA Mirosław: Legendy (część 1). „Zeszyty Wyszkowskie” 2009, z. 5, s. 75-80.

POWIERZA Mirosław: Tablica z konsekracji kościoła św. Idziego. „Zeszyty Wyszkowskie” 2012, z. 6, s. 126-128.

POWIERZA Mirosław: Wyszkowska pompa – machina prawdziwa. „Zeszyty Wyszkowskie” 2012, z. 6, s. 121-125.

POWIERZA Mirosław: Obelisk Wazów w Wyszkowie. „Zeszyty Wyszkowskie” 2018, z. 7, s. 35-46.

STOKARSKI Tomasz: Bug, poganie, Templariusze. „Zeszyty Wyszkowskie” 2005, z. 1, s. 25-30.

STOKARSKI Tomasz: Krótka historia wyszkowskiego nepomuka. „Zeszyty Wyszkowskie” 2007, z. 3, s. 82-84.

SZYDLIK Robert: Urbanistyka Wyszkowa z 1811 r. i architektura Kamieńczyka w 1827 r. „Zeszyty Wyszkowskie” 2008, z. 4, s. 89-92.

WIDLICKI Mirosław: Elektrownia miejska Wyszkowa (w latach okupacji niemieckiej). „Zeszyty Wyszkowskie” 2007, z. 3, s. 19-26.